ბატიაშვილი, ზურაბ,

ირანი-საუდის არაბეთი : დიდი დაპირისპირება ახლო აღმოსავლეთში / ზურაბ ბატიაშვილი ; საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა კვლევის ფონდი ; [რექ. რედ. არტემ მელიქ-ნუბაროვი]. - თბილისი, 2019. - 13 + 11 გვ. - ( ექსპერტის აზრი ; 1512-4835 116, ).

შენიშვნები: წიგნი წაღმა-უკუღმა

ბიბლიოგრ. : გვ. 12-13


ტექსტი ქართულ, ინგლისურ ენებზე

9789941810046

საგნობრივი რუბრიკები:
ირანი-საუდის არაბეთის ისტორია
ირანი-საუდის არაბეთის კონფლიქტი

სხვა ავტორები: არტემ მელიქ-ნუბაროვი ;

საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა კვლევის ფონდი

UDC: 94(55:532)+323.173(55:532)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას