ამირანაშვილი, თამთა

XX საუკუნის II ნახევრის ინგლისური და ამერიკული დისტოპიური რომანის სპეციფიკისათვის : ავტორეფ... ფილოლ. დოქტ. აკად. 1005-ფილოლოგია / თამთა ამირანაშვილი ; აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ; [სამეცნ. ხელმძღვანელი: თამარა კობეშავიძე]. - ქუთაისი, 2019. - 68 გვ.

ბიბლიოგრ. : გვ.39-40


ტექსტი ქართულ, ინგლისურ ენებზე

ამერიკული ლიტერატურის ისტორია და კრიტიკა ავტორეფერატი

821.111(73).09(043)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას