ვაშაკიძე, შალვა

საადგილმამულო ურთიერთობის სრულყოფის მიმართულებები საქართველოში : ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაციის ავტორეფერატი / შალვა ვაშაკიძე; სამეცნ. ხელმძღვ. გ. დოღონაძე; აგრარული ეკონომიკის ინსტიტუტი. - თბილისი , 2006. - 66 გვ.


ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე.

საგნობრივი რუბრიკები:
სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეკონომიკა
მიწის საკითხი საქართველოში
მიწის რეფორმა საქართველოში
მიწის საკუთრება საქართველოში
ავტორეფერატი

სხვა ავტორები: დოღონაძე, გიორგი ;

აგრარული ეკონომიკის ინსტიტუტი

UDC: 338.43(043)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას