აგიაშვილი, ირაკლი

ფერმერული მეურნეობების ფორმირების თავისებურებები საქართველოში და მათი როლი მოსახლეობის მარცვლეულით უზრუნველყოფაში : ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაციის ავტორეფერატი / ირაკლი აგიაშვილი; სამეცნ. ხელმძღვ.: პაატა კოღუაშვილი; აგრარული ეკონომიკის ინსტიტუტი. - თბილისი , 2006. - 51 გვ.


ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე.

საგნობრივი რუბრიკები:
სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეკონომიკა
ფერმერული მეურნეობები
ფერმერული მეურნეობები საქართველოში
ავტორეფერატი

სხვა ავტორები: კოღუაშვილი, პაატა ;

აგრარული ეკონომიკის ინსტიტუტი

UDC: 631.115.1(043)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას