ყეინიშვილი, ნანა, (1962- )

აგრარული ბაზრის ფორმირების და მისი სრულყოფის ძირითადი მიმართულებები საქართველოში : ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაციის ავტორეფერატი / ნანა ყეინიშვილი; სამეცნ. ხელმძღვ.: ო. ვაშაკიძე; საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. - თბილისი, 2004. - 30 გვ.

საგნობრივი რუბრიკები:
სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეკონომიკა
აგრარული ბაზრის ფორმირება
საბაზრო ეკონომიკა
ავტორეფერატი

სხვა ავტორები: ვაშაკიძე, ო. ;

საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი

UDC: 338.43(043)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას