გელაშვილი, სოსო

მევენახეობა-მეღვინეობის საწარმოო პოტენციალის გამოყენების პერსპექტივები თანამედროვე მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის პირობებში (კახეთის მხარის მაგალითზე) : ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაციის ავტორეფერატი / სოსო გელაშვილი; სამეცნ. ხელმძღვ.: ომარ ვაშაკიძე; საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. - თბილისი , 2004. - 48 გვ. : ცხრ.


ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე.

საგნობრივი რუბრიკები:
სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეკონომიკა
მევენახეობა-მეღვინეობის საწარმოო პოტენციალი
ავტორეფერატი

სხვა ავტორები: ვაშაკიძე, ომარ ;

საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი

UDC: 338.43(043)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას