აფაქიძე, ჯონი, (1960−)

გვიანბრინჯაოსა და ადრერკინის ხანის კოლხური კულტურის ქრონოლოგია : ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაციის ავტორეფერატი. 07.00.06 / ჯონი აფაქიძე ; საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი. - თბილისი, 2002. - 115 გვ.


ტექსტი ქართულ და გერმანულ ენებზე.

საგნობრივი რუბრიკები:
არქეოლოგია
გვიანბრინჯაოს ხანის კოლხური კულტურა
ადრერკინის ხანის კოლხური კულტურა
ავტორეფერატი

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი

UDC: 902.2(043)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას