გოგოლაური, ნათია

შრომითი რესურსების ფორმირება და მისი გამოყენების ეფექტიანობის ამაღლების გზები მესხეთის მხარის სოფლის მეურნეობაში (ადიგენის, ასპინძის, ახალციხისა და ბორჯომის რაიონების მაგალითზე) : ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაციის ავტორეფერატი / ნათია გოგოლაური; საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. - თბილისი , 2004. - 68 გვ.


ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე.

საგნობრივი რუბრიკები:
სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეკონომიკა
ესხეთის მხარის სოფლის მეურნეობა
შრომითი რესურსების ფორმირება
ავტორეფრატი

საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი

UDC: 338.43(043)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას