გაგნიძე, ნაილი

შაქრის ჭარხლის წარმოების აღდგენისა და მისი ეკონომიკური ეფექტიანობის ამაღლების საკითხები საქართველოში : ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაციის ავტორეფერატი / ნაილი გაგნიძე; მეცნ.-ხელმძღვ.: ჰ. გიორგაძე; საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. - თბილისი , 2004. - 37 გვ.


ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე.

საგნობრივი რუბრიკები:
სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეკონომიკა
შაქრის ჭარხალი
შაქრის ჭარხალი საქართველოში
შაქრის ჭარხლის წარმოების აღდგენა
ავტორეფერატი

სხვა ავტორები: გიორგაძე, ჰ. ;

საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი

UDC: 338.43(043)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას