ზვიადაძე, ეკატერინე

საქართველოში სოიას წარმოებისა და გამოყენების ეფექტიანობის ამაღლების ძირითადი გზები საბაზრო ეკონომიკაზე გარდამავალ პერიოდში : ავტორეფ... ეკონ. მეცნ. კანდ. 08.00.14 / ეკატერინე ზვიადაძე ; საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი ; [სამეცნ. ხელმძღვანელი: ჰამლეტი გიორგაძე]. - თბილისი, 2002. - 47 გვ.


ტექსტი ქართულ, რუსულ ენებზე

საგნობრივი რუბრიკები:
სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეკონომიკა
სასურსათო საკითხი საქართველოში
სოიას წარმოება
სოიას წარმოება საქართველოში
ავტორეფერატი

სხვა ავტორები: გიორგაძე, ჰამლეტ ;

საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი

UDC: 338.439(479.22)(043)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას