ჯგერენაია, ემზარ, (1963-)

უტოპია და უტოპიური ელემენტი სოციოლოგიურ კონცეფციებში : ავტორეფ... სოციოლ. მეცნ. კანდ. 22.00.01 / ემზარ ჯგერენაია ; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. - თბილისი, 2003. - 61 გვ.


ტექსტი ქართულ, რუსულ ენებზე

საგნობრივი რუბრიკები:
სოციოლოგია
სოციოლოგიის ისტორია
უტოპია
უტოპიური სოციალიზმი
ავტორეფერატი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

UDC: 316(09)(043)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას