"რას იტყვის ჩემზე შთამომავლობა" : გალაკტიონ ტაბიძის პოეზიის რეცეფცია ქართულ ლიტერატურათმცოდნეობაში, 1910-2010 : ქრესტომათია : წიგნი 1 / შემდგენლები: ნათია სიხარულიძე, ლევან ბებურიშვილი ; რედაქტორი თეიმურაზ დოიაშვილი ; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, "გალაკტიონის კვლევის ცენტრი". - თბილისი, 2018 (თსუ გამომცემლობის სტამბა). - 349 გვ. ; 27 სმ.

9789941138027 (ყველა წიგნის) 9789941138034 (წიგნი 1)

ტაბიძე, გ. ქართველი პოეტი ქართული ლიტერატურის ისტორია და კრიტიკა

821.353.1(ტაბიძე ,გ.)+821.353.1.09

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას