მეწყრების მონიტორინგის და ადრეული შეტყობინების ეკონომიური ტელემეტრული სისტემის შექმნა = Cost-effective telemetric monitoring and early warning systems for signaling landslide initiation : მონოგრაფია / თ. ჭელიძე, ნ. ვარამაშვილი, ზ. ჭელიძე [და სხვ.] ; რედაქტორი ვ. აბაშიძე ; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. - თბილისი, 2018. - 126 გვ. : ნახ. ; 28 სმ.

ბიბლიოგრ.: გვ. 115-125.რეზიუმე ინგლ. ენაზე.


1512-1135

გეოფიზიკა გრუნტის შესწავლა მეწყერების მონიტორინგი

550.3+624.131

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას