დვალიშვილი, უჩა

მიცვალებულის კულტთან დაკავშირებული ცეკვები რელიგიურ და სახალხო რიტუალებში : ავტორეფ... ხელოვნებათმცოდნ. მეცნ. კანდ. 17.00.01 / უჩა დვალივილი ; საქართველოს შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი. - თბილისი, 2003. - 52 გვ.


ტექტი ქართულ, რუსულ ენებზე

საგნობრივი რუბრიკები:
თეატრალური ხელოვნება
მიცვალებულის კულტთან დაკავშირებული ცეკვები
ცეკვები რელიგიურ რიტუალებში
ცეკვები სახალხო რიტუალებში
ავტორეფერატი

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი

UDC: 792(043)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას