ქართველიშვილი, ნინო

ძუძუს კიბოს სკრინინგის პროგრამის ეპიდემიოლოგიური დასაბუთება ქ. თბილისის მოდელზე : ავტორეფ... მედ. მეცნ. კანდ. 14.00.14 / ნინო ქართველიშვილი ; თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. - თბილისი, 2003. - 41 გვ.

საგნობრივი რუბრიკები:
მედიცინა
ონკოლოგია
ძუძუს კიბო
ძუძუს კიბოს სკრინინგი
ავტორეფერატი

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

UDC: 616-006(043)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას