მამისთვალაშვილი, ელდარ, (1939-)

ლუარსაბ I და სვიმონ I / ელდარ მამისთვალაშვილი ; [რედ. ლადო იოსებაძე ; პროექტის ხელმძღ. ჯაბა სამუშია]. - თბილისი : პალიტრა L, 2018. - 231 გვ. : ილ. - ( ქართველი მეფეები ; ტ.13 ).

შენიშვნები: წიგნის საწყის გვერდზე: ქართველი მეფეები პატრონნი და მსახურნი ქვეყნისანი.
გარეკანზე და თავფურცელზე სათაური აგრეთვე ასომთავრული დამწერლობით.

9789941249785 (ყველა ტომისთვის) 9789941294761 (ტ.13)


ლუარსაბ I, ქართლის მეფე (1502-1556 ) (მასზე)
სვიმონ I (მასზე)

საგნობრივი რუბრიკები:
საქართველოს მეფეები
საქართველოს ისტორია

სხვა ავტორები: იოსებაძე, ლადო ; სამუშია, ჯაბა ;

UDC: 94(479.22)+929.731(479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას