ჭიპაშვილი, მანანა, (1952−)

საკუთრების რეფორმირების ეკონომიკური მექანიზმი საქართველოს სოფლის მეურნეობაში : ავტორეფ... ეკონ. მეცნ. კანდ. 08.00.14 / გიორგი ცერცვაძე ; საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგროსამრეწველო კომპლექსის ეკონომიკისა და მართვის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი. - თბილისი, 1999. - 34 გვ.


ტექსტი ქართულ, რუსულ ენებზე

საგნობრივი რუბრიკები:
სოფლის მეურნეობა
სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეკონომიკა
საკუთრების რეფორმა
ავტორეფერატი

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგროსამრეწველო კომპლექსის ეკონომიკისა და მართვის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი.

UDC: 631.1(043)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას