ძნელაძე, შოთა

წარმოების სოციალური ორიენტაციის გაძლიერების და შრომის ანაზღაურების სრულყოფის ღონისძიებანი მრეწველობაში : ავტორეფერატი ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად / შოთა ძნელაძე ; ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამრეწველო წარმოების ეკონომიკისა და მართვის კათედრა. - თბილისი, 1998. - 32 გვ..


რეზიუმე რუსულ ენაზე.

საგნობრივი რუბრიკები:
სამრეწველო საწარმოების ეკონომიკა
მრეწველობა
წარმოების სოციალური ორიენტაციის გაძლიერება
შრომის ანაზღაურების სრულყოფა მრეწველობაში
ავტორეფერატი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამრეწველო წარმოების ეკონომიკისა და მართვის კათედრა

UDC: 331.2:338.4(043.3)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას