აბუსერისძე, ტბელი, (დაახლ. 1190-1240)

თხზულებანი / ტბელი აბუსერისძე ; საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ; კ, კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტი ; ბათუმის ნ. ბერძენიშვილის სახელობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი. - ბათუმი : აჭარა, 1998. - 542 გვ.

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართველი ლიტერატურათმცოდნეები
ქართველი მწერლები

კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტი კ, კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტისაქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ბათუმის ნ. ბერძენიშვილის სახელობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი.

UDC: 82.0(479.22)(092)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას