კუჭ-ნაწლავური დარღვევების მკურნალობა = TREATMENTS FOR GASTROINTESTINAL DISORDERS : გამოგონების პატენტი = Patent for invention : (11) GE P 2016 6435 B : (51) C 07 K 7/08 (IPC, 2006) / მარკ, ჯ. კერი, ანგელიკა ფრეტცენი, მარკო კესლერი, დენიელ პ. ზიმერი. - ქ. მცხეთა : საქპატენტი, პატენტის გამოქვეყ.თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (45): 2016 02 25 #4. - გამოგონებაზე პატენტის სრული ტექსტი - 71 გვ. ; მუხლები: 5 დამოუკიდებელი; 20 დამოკიდებული. ფიგურა : 4.

შენიშვნები: - პატენტის სრული აღწერილობისა და ტექსტის მოსანახად ქართულ ენაზე დააწკაპეთ მარჯვენა მხარეს ბმულზე „სხვა ძიებები“ და შემდეგ საქპატენტის შესაბამის ბმულზე.

მოცემული გამოგონება ეხება პეპტიდებს, ფარმაცევტულ კომპოზიციებს და ამ კომპოზიციების შემცველი დოზური ერთეულის ფორმებს, რომლებიც გამოიყენება კუჭ-ნაწლავის დარღვევების სამკურნალოდ.

6435 ge B 2016-02-25 published Sakpatenti

საგნობრივი რუბრიკები:
მედიცინა
ფარმაცევტულ კომპოზიციები
სამკურნალო საშუალება
პეპტიდი
კუჭ-ნაწლავი

სხვა ავტორები: კერი, მარკ, ჯ. , (US) გამომგონებელი ; ფრეტცენი, ანგელიკა , (DE) გამომგონებელი ; კესლერი, მარკო , (US) გამომგონებელი ; ზიმერი, დენიელ პ. , (US) გამომგონებელი ;

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

C07K7/08; C07K14/47

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას