კიკნაძე, ინეზა

მე-19 საუკუნის ქართული ენა (1836-1870) : ავტორეფ... ფილოლოგ. მეცნ. დოქტ. 10.02.03 / ინეზა კიკნაძე ; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალი ქართული ენის კათედრა. - თბილისი, 1993. - 35 გვ.


ტექსტი ქართულ, რუსულ ენებზე

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული ენა
ავტორეფერატი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალი ქართული ენის კათედრა.

UDC: 811.353.1(043.3)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას