ლორთქიფანიძე, მარიამ, (1922-2018)

რუთაველის ეპოქა / მარიამ ლორთქიფანიძე ; კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი ; [სერიის და მეორე წიგ.რედ. ზაზა აბაშიძე]. - თბილისი : ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, 2017. - 95 გვ. : 4ფ. ილ. - ( კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო-პოპულალური წიგნების სერია, 2587-4616 ტ. 2 ; ).

9789941953910(მეორე წიგნი)


რუსთაველი, შოთა, (1160-12??) (მასზე)

საგნობრივი რუბრიკები:
ისტორია
საქართველოს ისტორია

სხვა ავტორები: აბაშიძე, ზაზა, ( 1957− );

კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

UDC: 94(479.22)"1160-1213"

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას