ჯიბლაძე, ლ.

კოლხეთის დაბლობის ბრინჯაოს ხანის ძეგლების ქრონოლოგია-პერიოდიზაციის საკითხები ფიჩორის ნამოსახლარის ცენტრალური ბორცვის მასალების მიხედვით / ლ. ჯიბლაძე ; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი-პრეპრინტი. - თბილისი, 1990. - 12 გვ. ; 20 სმ.


ანოტაცია რუსულ ენაზე

საგნობრივი რუბრიკები:
არქეოლოგია
საქართველოს არქეოლოგია

საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი

UDC: 902(395.3) + 902.2(479.22) + 903"637"(479.22) + 903.4(479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას