გრდემლი : სალიტერატურო კრებული : წ. 1. - ტფილისი : გამოცემა ქართულ სიტყვაკაზმულ მწერლობის საზ-ბისა, 1912. - 564 გვ. : ილ.

შენიშვნები: ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმის კატალოგი.
წიგნის ყდა ი. გრიშაშვილის საგანგებო დაკვეთითაა გაკეთებული. ყუაზე წარწერა: „გრდემლი. 1. – გრიშაშვილი.“
თავფურცელზე: „მივიღე არჩილისაგან, „სახალხო გაზეთის“ რედაქციიდან. ი. გრიშაშვილი. 3 თებერვალი. 12 წ.“
ფორზაცზე: „1. ნერონის სიმღერა, 204. – ხომლელი არჩევს ამ წიგნს (იხ. „შინაური საქმეები“, 1913 წ., № 6, 7).“
წიგნის ბოლოს ფორზაცზე: „ამ წიგნზე რეცენზია იყო. ჟ. „შინაურ საქმეებში“. ი. გრ.“
მეორე ცალის თავფურცელზე: „დუბ. ი. გრ.“


საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული ლიტერატურა
სალიტერატურო კრებული

UDC: 821.353.1-82

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას