გრდემლი : სალიტერატურო კრებული : წ. 2. - ტფილისი : გამოცემა ქართულ სიტყვაკაზმულ მწერლობის საზ-ბისა, 1912. - [4], 464 გვ.

შენიშვნები: ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმის კატალოგი.
ყდის მე-2 გვერდზე წერია: „უიარაღო (1872–1929)“. ამ წარწერის ქვეშ დაწებებული ამონაჭერი გაზეთიდან: „კ. თათარიშვილის ხსოვნას“ მინაწერით: „ი. გრ. „კომ.“, 1929 წ., 12 მაისი. დაკრძალეს 12-ს“.
სარჩევში ხაზგასმულია ავტორთა გვარები და მიწერილია: „ვ. ბარნოვი – გარდაიცვალა 1934 წ. 4 ნოემბ. უიარაღო – გარდაიცვალა 1929 წ. 9 მაისს.“


საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული ლიტერატურა
სალიტერატურო კრებული

UDC: 821.353.1-82

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას