გრიშაშვილი, იოსებ, (1889-1965)

თხზულებათა კრებული : 5 ტომად : ტ. 1 : ლექსები / ი. გრიშაშვილი ; [გ. ჯიბლაძის წინასიტყვაობით]. - თბილისი : საბჭ. საქართველო, 1961. - 406 გვ.

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული ლიტერატურა
ქართული პოეზია

სხვა ავტორები: ჯიბლაძე, გ. ;

UDC: 821.353.1-1

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას