გრიშაშვილი, იოსებ, (1889-1965)

თხზულებათა კრებული : 5 ტომად : ტ. 4 : ლიტერატურული ნარკვევები / ი. გრიშაშვილი. - თბილისი : საბჭ. საქართველო, 1964. - 410 გვ.

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული ლიტერატურის ისტორია და კრიტიკა

UDC: 821.353.1.09

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას