ბარათაშვილი, ლატიფშაჰ

სოფელი უდე : ისტორიულ-ეთნოგრაფიული აღწერა : 1943 წ. სექტემბერი-1944 წ. სექტემბერი / ლატიფშაჰ ბარათაშვილი ; რედ. კამილა მარიამ კორინთელი. - თბილისი : "მწიგნობარი", 2019. - 181 გვ. : ილ. : რუკ.

9789941485565

საგნობრივი რუბრიკები:
თურქ-მესხთა დეპორტაცია
ქართველები თურქეთში
მესხების ეთნოგრაფია
მესხების ისტორია

სხვა ავტორები: კორინთელი, კამილა მარიამ ;

UDC: 325.7+94(=353.1)(560)+94(479.222.5)+39(479.222.5)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას