თაყაიშვილი, ექვთიმე, (1863-1953)

ქვაჯვარანი საქართველოში / ვ. თოფურია. - [თბილისი, 1920?]. - გვ.:29-63

შენიშვნები: ცალკე ამონაბეჭდი.

საგნობრივი რუბრიკები:
არქეოლოგია
უძველესი ქართული წარწერები

UDC: 902.6(479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას