საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის არქეოლოგიური ექსპედიციები : კრ. 3 : 1970-1971 წწ. ჩატარებული არქეოლოგიური ექსპედიციები / სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმი. - თბილისი : მეცნიერება, 1974. - 153 გვ. : ილ. ; 25სმ.

საგნობრივი რუბრიკები:
არქეოლოგია
საქართველოს არქეოლოგია
საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმი
არქეოლოგიური ექსპედიციები
არქეოლოგიური გათხრები საქართველოში

სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმი

UDC: 902.2(479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას