მოსიაშვილი, ალექსანდრე

კახეთის რეგიონი I მსოფლიო ომის პერიოდში (1914–1918 წწ) / ალექსანდრე მოსიაშვილი ; [რედ: დოდო ჭუმბურიძე, ნიკო ჯავახიშვილი]. - თბილისი : თაგალი, 2009. - 229 გვ.

შენიშვნები: ბიბლიოგრ. : გვ. : 219–222.

9789941018671

საგნობრივი რუბრიკები:
ისტორია
საქართველოს ისტორია
კახეთის ისტორია
კახეთი პირველი მსოფლიო ომის პერიოდში

სხვა ავტორები: ჭუმბურიძე, დოდო ; ჯავახიშვილი, ნიკო ;

UDC: 94(479.22)34

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას