შილერი, ფრიდრიხ, პოეტი, (1759-1805)

Sämtliche Werke : [in 10 Bd.] : 4. Bd. : Wallenstein ; Maria Stuart ; Die Jungfrau von Orleans / Schiller ; [hrsg. von Hans-Günther Thalheim]. - 1. Auflage - Berlin [u. a.] : Aufbau-Verlag, 1984. - 898, [1] S.

საგნობრივი რუბრიკები:
გერმანული ლიტერტურა
გერმანული დრამატურგია
გერმანული დრამა

სხვა ავტორები: Thalheim, Hans-Günther ;

UDC: 821.112.2-2

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას