სილაგაძე, აპოლონ

საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლიბის აღდგენა : 1917-1918 / აპოლონ სილაგაძე, ვახტანგ გურული ; რედ. ვალერიან მაჭარაძე. - თბილისი : ინტელექტი, 1998. - 168 გვ.

შენიშვნები: ნაშრომის პირველ ნაწილში საარქივო დოკუმენტებისა და მასალებზე დაყრდნობით გაშუქებულია საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის ისტორია 1917-1918 წლებში. დახასიათებულია საქართველოში ეროვნული მოძრაობის ძირითადი ეტაპები 1801 წლიდან 1917 წლამდე. მეორე ნაწილი ეთმობა დოკუმენტებსა და მასალებს


ტექსტი ქართულ, რუსულ ენაზე

საგნობრივი რუბრიკები:
ისტორია
საქართველოს ისტორია
საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა

სხვა ავტორები: მაჭარაძე, ვალერიან ; გურული, ვახტანგ, ( 1953− );

UDC: 94(479.22):"1917-1918"

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას