ყაზბეგი, ალექსანდრე, 1848-1893

თხზულებათა სრული კრებული : ტ. 1 / ალექსანდრე ყაზბეგი ; საერთო რედაქცია გიორგი ყურულაშვილისა. - თბილისი : ფედერაცია, 1935 (გა-ბა ტექნიკა და შრომა-ს სტ.). - XIII, 346, [1] გვ. : პორტრ. სურ. ; 23 სმ. - ქართული კლასიკური მწერლობა .

ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმის კატალოგი.
სუპერზე: „ი. გრ. 1935, 10/X“.
შმუცტიტულზე მიწერილია: „ძაღლები მოდიან, 112. აქ აღდგენილი ელგუჯაა. 1884 წლის გამოცემა ვისი გამომცემლობით გამოვიდა? უნდა იყოს თქმული.
გვ. VI. წინასიტყვაობაში ხაზგასმულია: „კონსტანტინე ბატონიშვილის“ სათაურიც ჯერ „წამება ქეთევან დედოფლისა“ ყოფილა“... და სქოლიოში მიწერილია: „წამება ქეთევან დედოფლისა“ (დაიბ. „ივერია“, 1883) სამღვდელოებამ აკრძალა, წმინდანის სცენაზე გამოყვანა არ შეიძლებაო და დაარქვეს „კონსტანტინე ბატონიშვილი“.
გვ. VIII ხაზგასმულია: „კაცია-ადამიანი?“ (ი. ჭავ-ძის) მოთხრობა, პიესად გადაკეთებული“ და მიწერილია: „საინტერესო.“
გვ. IX მითითებულია: „დილა ქორწილის შემდეგ“ და მიწერილია: „დაბეჭდილია. (თარგმანია)“.
გვ. XI. ხაზგასმულია: „დიომიდე კილაძე“, სქოლიოში მიწერილია: „დიომიდე კილაძე ამ დროს გარდაცვლილი იყო. დიომიდე კილაძე გარდაიც. 1921 წ. აპრილში.“
გვ. 339. სქოლიოში მიწერილია: „და 1924 წ. გამოცემა. გვ. XXXVII“.
გვ. 341. დანიშნულია ადგილი: „აკლია მართლწერა შენს მშვენიერს ქართულს ენას, ნუ დაიზარებ შეისწავლე ესეცა...“ სქოლიოში მიწერილია: „რედაქტორები გრ. ორბ. უჯერებდნენ და ასწორებდნენ „ელგუჯას“.
წიგნის ბოლოს ფორზაცზე: „ცალკე გვექნება საუბარი“ „ეს სიტყვა ძალიან უყვარს ჩვენს ვახტანგს. იხ. 1924 წ. გამოცემის წინათქმა. ტ. I, გვ. XXXI“.


ლიტერატურა ქართული ლიტერატურა ქართული პროზა ქართული მოთხრობები

821.353.1-3

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას