რელიგიურ თემაზე გამოცემული წიგნების ანოტირებული ბიბლიოგრაფია : 1978-2015 / თბილისის სასულიერო აკადემია. - თბილისი, 2015. - 392 გვ.

საგნობრივი რუბრიკები:
რელიგია
ანოტირებული ბიბლიოგრაფია

თბილისის სასულიერო აკადემია

UDC: 016:2

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას