საქართველოს კომუნისტური პარტიის (ბილშევიკების) XIV ყრილობა : (მეთოდური მითითებანი საქალაქო, სარაიონო და სასოფლო ბიბლიოთეკებისათვის) / საქ. სსრ მინისტრთა საბჭოსთან არსებული კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმეთა კომიტეტის ბიბმცოდნეობისა და სარეკომენდაციო ბიბლიოგრაფიის რესპუბლიკური სამეცნიერო მეთოდური კაბინეტი. - თბილისი, 1949. - 21 გვ.

საგნობრივი რუბრიკები:
კომუნისტური პარტიის ყრილობა
საქართველო

საქ. სსრ მინისტრთა საბჭოსთან არსებული კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმეთა კომიტეტის ბიბმცოდნეობისა და სარეკომენდაციო ბიბლიოგრაფიის რესპუბლიკური სამეცნიერო მეთოდური კაბინეტი.

UDC: 329.15(479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას