ფეოდალური საქართველოს არქეოლოგიური ძეგლები. VI : ეძღვნება გიორგი ლომთათიძის ხსოვნას, მისი დაბადებიდან 90 წლისთავზე / [რედ. : რ. რამიშვილი, ბ. ჯორბენაძე ; რეცენზენტები : ც. ჩიკოიძე, მ. ჩხატარაშვილი] ; საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ; არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი. - თბილისი : მეცნიერება, 1998. - 164 გვ. : პორტრეტი, XLVI ტაბ.

შენიშვნები: შემოკლებათა განმარტება : გვ. 111
ტაბულების აღწერილობა : გვ. 112-117

თითოეულ სტატიას მოჰყვება ბიბლიოგრაფია

რეზიუმე რუსულ, ინგლისურ ენაზე

საგნობრივი რუბრიკები:
არქეოლოგიური გათხრები საქართველოში
საქართველოს არქეოლოგიური ძეგლები

სხვა ავტორები: რამიშვილი, რ. ; ჯორბენაძე, ბ. ; ჩიკოიძე, ც. ; ჩხატარაშვილი, მ. ;

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი

UDC: 902.4+904](479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას