დარჩიაშვილი, შანშე

ძიებანი ქართულ-სომხური ურთიერთობების ისტორიიდან : სომხური ლაპიდარული წარწერების ცნობები საქართველოს შესახებ XII-XIII საუკუნეების პირველ მესამედში / შანშე დარჩიაშვილი. - თბილისი : არტანუჯი, 2010. - 183 გვ. - ( (საქართველო-სომხეთი / სერიის მთ. რედ. ზაზა ალექსიძე ; სერიის სარედ. კოლ. : ირმა ბერიძე და სხვ. ISSN 1987-9342) წგ. 1 ).

შენიშვნები: ბიბლიოგრ. : გვ. 176-183.

რეზიუმე ინგლ. ენაზე


ტექსტი პარალ. სომხურ ენაზე

9789941421099

საგნობრივი რუბრიკები:
საქართველო სომხეთის ურთიერთობა

სხვა ავტორები: ალექსიძე, ზაზა ;

UDC: 94(479.22:479.25)+091(=19)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას