კეკელიძე, კორნელი, ფილოლოგი, ლიტერატურათმცოდნე, (1879–1962)

ძველი ქართული მწერლობის ისტორია. ტ.2 / კორნელი კეკელიძე ; [ რედ. ალ. ბარამიძე]. - მე-3 გადამუშ. და შევს. გამოც. - თბილისი : თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1952. - 623 გვ.

შენიშვნები: ექვთიმე თაყაიშვილის ფონდში არსებული წიგნის თავფურცელზე მინაწერია: "აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს ღრმა პატივისცემით ავტორისაგან." ავტორის ავტოგრაფით.


პარალ. სათ. რუს.

საგნობრივი რუბრიკები:
ძველი ქართული მწერლობა
ქართული ლიტერატურის ისტორია
ქართული ლიტერატურის კრიტიკა

სხვა ავტორები: ბარამიძე, ალექსანდრე, ( 1902-1994, );

UDC: 821.353.1'01.09

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2017

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას