ქართული სიტყვა-კაზმული მწერლობის ანთოლოგია : ტ.1 : (V-XII საუკ.) / რედ. ია ეკალაძე ; გამოც. ხელმძღვ. : გიორგი ბურჭულაძე, მელიტონ თევდორაძე, ანდრო შილაკაძე. - ტფილისი ; ქუთაისი, [1927] (კომუნალურ მეურნეობის სტ.). - VIII, 199, 1, 8 გვ. : სურ. in recto ; 28 სმ. - ( ქართული სიტყვა-კაზმული მწერლობა ).

შენიშვნები: ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმის კატალოგი.
გვ. 193. ლექსიკონში ხაზგასმულია: „ზინდანი – საპყრობილე“, მიწერილია: „გრდემლია. ი. გრ.“
თ. ბეგიაშვილის რეცენზია ამ წიგნზე, ამოჭრილი გაზ. „კომუნისტიდან“, მიწერილია: „14 მარტი, № 60.“


ბიბლიოგრ. : გვ.187-199

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული ლიტერატურა

სხვა ავტორები: ეკალაძე, ია, ; ბურჭულაძე, გიორგი ;

UDC: 821.353.1-82

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას