დუმბაძე, მალხაზ

ინფორმატიკა და ისტორიული მეცნიერება / მალხაზ დუმბაძე, მაია გურაბანიძე ; [რედ. : როინ მეტრეველი] ; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ; ქართული სახელმწიფო და სახალხო დიპლომატიის ისტორიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი. - თბილისი : მერიდიანი, 1999. - 27 გვ.


რეზიუმე ინგლისურ ენაზე.

99928222528

საგნობრივი რუბრიკები:
ინფორმატიკა
ისტორიული მეცნიერებები

სხვა ავტორები: გურაბანიძე, მაია ; მეტრეველი, როინ, ;

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ; ქართული სახელმწიფო და სახალხო დიპლომატიის ისტორიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი.

UDC: 002+930

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას