Узбекская ССР в цифрах в 1988 году : Краткий статистический сборник / Гос. ком. УзССР по статистике. - Ташкент : Узбекистан , 1989. - 181,[1] с. - ( Узбекская ССР в цифрах... )( Крат. стат. сб. )( Гос. ком. УзССР по статистике ).

5640001356

საგნობრივი რუბრიკები:
ეროვნული ეკონომიკა - საბჭოთა კავშირის
კულტურული მშენებლობა
უზბეკეთის სსრ - სტატისტიკა

УзССР. Гос. ком. по статистике

UDC: 338](575.1)(083.41)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას