სონღულაშვილი, ავთანდილ

საქართველოს პოლიტიკური პორტრეტი / ავთანდილ სონღულაშვილი ; საქ. მეცნ. აკადემია ; ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინ-ტი : [რედ. ვ. გურული]. - თბილისი, 2004. - 311 გვ.

საგნობრივი რუბრიკები:
საქართველოს ისტორია
ქართულ-აფხაზური კონფლიქტი
ქართულ-ოსური კონფლიქტი

სხვა ავტორები: გურული, ვახტანგ, , ისტორიკოსი, ისტორიულ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ( 1953− );

საქართველოს ეროვნული მეცნიერებათა აკადემია ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი.

UDC: 327.173(479.22:479.224)+94(479.22)+930.25

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას