საქართველოს ფრინველები : ბიბლიოგრაფია 1654 – 2011 = The birds of Georgia bibliography : აჭარის ფაუნის რეესტრის დანართი / შემდგენელი ა. აბულაძე ; ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოოლოგიის ინსტიტუტი. - თბილისი, 2012. - 106 გვ.


ტექსტი ქართ., ინგლ., რუს..

9789941041518

საგნობრივი რუბრიკები:
საქართველოს ფრინველები
ბიბლიოგრაფია

სხვა ავტორები: აბულაძე, ა. ;

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოოლოგიის ინსტიტუტი

UDC: 016:598.2(479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას