ვაჩნაძე, მერაბ, (1948 -)

საქართველოს ისტორია : (XIX საუკუნის დამდეგიდან XXI საუკუნის დამდეგამდე). სახელმძღვანელო / მერაბ ვაჩნაძე, ვახტანგ გურული ; [რედ.: დიმიტრი შველიძე ; რუკების ავტ.: მანანა შეყილაძე]. - მე - 3 გადამუშავებული გამოცემა. - თბილისი : არტანუჯი, 2004. - 207 გვ. : ილ..

9994011324

საგნობრივი რუბრიკები:
საქართველოს ისტორია
სახელმძღვანელო სკოლებისათვის

სხვა ავტორები: გურული, ვახტანგ, , ისტორიკოსი, ისტორიულ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ( 1953− ); შველიძე, დიმიტრი, ( 1948− ); შეყილაძე, მანანა ;

UDC: 94(479.22)(075.3)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას