გამსახურდია, კონსტანტინე, (1893-1975)

რჩეული თხზულებანი : რვატომეული. ტ. 5 : [რომანები] / კ. გამსახურდია ; [სარედ. კოლეგია : ი. აბაშიძე, ს. ჭილაია, გ. ნატრ ოშვილი]. - თბილისი : "საბჭოთა საქართველო", 1961. - 970 გვ.

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული ლიტერატურა
ქართული პროზა
ქართული რომანი

სხვა ავტორები: აბაშიძე, ი. ; ჭილაია, ს. ; ნატროშვილი, გ. ;

UDC: 821.353.1-31

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას