ტურაშვილი, ადამ

მშენებლობის ეკონომიკა : სახელმძღვანელო უმაღლესი ტექნიკური სასწავლებლებისათვის / ადამ ტურაშვილი. - თბ. : განათლება, 1988. - 391 გვ.

შენიშვნები: ბიბლიოგრ. : გვ. 388.

საგნობრივი რუბრიკები:
მშენებლობა
მშენებლობის ეკონომიკა
სახელმძღვანელო

UDC: 338.45:69(075.8)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას