სურგულაძე, მზია

დიდი ომიანობა ეგრისში. ტ.17 : საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია / მზია სურგულაძე ; რედ. ლადო იოსებიძე ; საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ისტორია. - თბილისი, პალიტრა L, 2016. - 48 გვ. - ( საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია ).

9789941217494 (ყველა ტომისთვის)

9789941217678 (ტომი 21 )

საგნობრივი რუბრიკები:
საქართველოს ისტორია
ეგრისი
დიდი ომიანობა
ილუსტრაციები

სხვა ავტორები: იოსებიძე, ლადო ;

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ისტორია

UDC: 94(479.22)(084.1)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას