თაყაიშვილი, ექვთიმე, (1863-1953)

1917 წლის არქეოლოგიური ექსპედიცია სამხრეთ საქართველოში = Археологическая экспедиция 1917 года в южные провинции Грузии / ექვთიმე თაყაიშვილი ; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია ; [რედ. ა. შანიძე]. - თბილისი : მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, 1960. - 95 გვ. : 151ფ. ილ.

ბიბლიოგრ. შენიშვნებში.


დამატ. თავფურც. რუს. ენ.

საგნობრივი რუბრიკები:
არქეოლოგიური გათხრები საქართველოში
ქართული საეკლესიო არქიტექტურა

სხვა ავტორები: შანიძე, აკაკი, ;

საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია

UDC: 902.6(479.22)+726.5(479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას