აბაშიძე, გრიგოლ, (1914-1994)

ასფურცელა : [ლექსები] 1934 - 1940 / გრიგოლ აბაშიძე. - თბილისი : სახელგამი, 1940. - 112 გვ.

შენიშვნები: ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმის კატალოგი. ტ. 1. №33– ფორზაცზე წარწერა: „პატივისცემით და უკეთესის მიძღვნის სურვილით ჩვენი დროის შესანიშნავ პოეტს ი. გრიშაშვილს გრ. აბაშიძე. 5.12.42“.წიგნში ჩადებულია გაზეთიდან ამოჭრილი გ. კაჭახიძის რეცენზია: „გრიგოლ აბაშიძის შემოქმედება (მისი ლექსების კრებულის გამო)“ მინაწერით: „ახალგ. კომუნისტი“, 1941 წ., № 126, 31/V“.

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული პოეზია
ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმი

UDC: 821.353.1-1

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას